ЖИВОПИС

Израз на творческите идеи на художника е живописта. Тя съвсем не е просто нанасяне на бои с различни цветове върху плоскост и оформяне на цветни петна по своеобразен начин. Най-често, за да започне човек да рисува, той се чувства вдъхновен, въодушевен. Художниците са...