ЖИВОПИС II

Благодаря Ви, че надникнахте в моето виртуално местенце. Отпуснете се за минута и разгледайте картините ми. Рисувам ги с обич и им се радвам като на деца. Живописта ме прави щастлив. Тя ме доближава до Твореца. Чувствам се като негов неумел посредник. Рисувайки аз съм...